Veřejná zakázka: Drobné údržby vodních toků - rajon 607

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004605
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1348
Systémové číslo: P15V00001348
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/089
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.09.2012
Nabídku podat do: 01.10.2012 09:00
Otevírání obálek: 01.10.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné údržby vodních toků - rajon 607
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky s charakterem udržovacích prací a oprav vodohospodářského majetku souvisejícího s vodními toky jsou akce :
LBP Chřibské Kamenice 14, k.ú. Chřibská - extravilán obce, odstranění stromů, nánosu z koryta potoka,oprava nátokového a výtokového čela, osazení nových česlí, oprava dlažeb.
Doubický potok, k.ú. Doubice - intravilán obce, oprava dlažby a kamenných zdí , odstranění křovin, nánosů z koryta potoka.
Pryský potok, k.ú. Prysk - intravilán obce, stavba členěna na 3 stavební úseky, SO 01 - odstranění křovin, stromů, SO 02 -odstranění křoví, nánosů z koryta potoka, nános bude likvidován na skládce, SO 03 - odstranění křoví, stromů, nánosů z koryta potoka, likvidace nánosů na skládce, oprava zdiva z lomového kamene na MC a oprava spárování.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 591 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, 2.patro

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky