Veřejná zakázka: BP Ždánecký, km 0,700 - 1,300

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 13485
Systémové číslo: P20V00000144
Evidenční číslo zadavatele: 952/2020/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.01.2020
Nabídku podat do: 05.02.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Ždánecký, km 0,700 - 1,300
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem je těžba objednatelem vyznačených převážně suchých a poškozených stromů - 141 ks, vrb, olší, jasanů, javorů, třešní, akátů a topolů; z toho 10 ks (označeno červeně S) bude káceno se směrovým kácením. Dále jde o odstranění křovin o výměře cca 160 m2, tj. dřevin břehového porostu na drobném vodním toku (Žďánecký), následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty, likvidace dřevní hmoty - pálení, seštěpkování větví a keřů (nehroubí). Dále se jedná o odstranění nápěchů větví a kmenů z průtočného profilu toku a posbírání a likvidace napadaných větví z koryta a na dvou metrovém pásu podél toku na obou stranách..
Místo plnění: k. ú. Šerkovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 105 374 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy