Veřejná zakázka: Žebnický potok ř.km. 2,240-2,510

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004621
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1349
Systémové číslo: P15V00001349
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/231
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.09.2012
Nabídku podat do: 25.09.2012 09:30
Otevírání obálek: 25.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Žebnický potok ř.km. 2,240-2,510
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Údržba bude spočívat v pročištění koryta vodního toku, kdy bude odtěžen sediment. Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Žebnický potok ř.km. 2,240-2,510“, vypracované Agenturou Ekostar s.r.o, Bělohorská7, 301 00.

Sediment bude uložen na pozemku p.č. 586/1 v k.ú Žebnice, v majetku města Plasy.

Nutno před zahájením zpracovat plán havarijních opatření, který je potřeba ve dvojím vyhotovení předložit zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení viz. „Žebnický potok ř.km. 2,240-2,510“, souhlas s provedením udržovacích prací

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 820 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky