Veřejná zakázka: Besének-Lomnička (k.ú. Lomnička u Tišnova)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13546
Systémové číslo: P20V00000205
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.01.2020
Nabídku podat do: 12.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Besének-Lomnička (k.ú. Lomnička u Tišnova)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předmětem zakázky je úprava vodního toku.

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty (SO):

SO - 01 Údržba a oprava stávajících prvků v korytě toku (neinvestice)
Dojde k odtěžení sedimentů (585 m3) z koryta s odvozem na pozemky obce. Dojde k odstranění dřevin (109 ks stromů a 614 m2 keřů) z průtočného profilu toku. Dojde k očištění zdiva a dlažeb z lom. kamene s přespárováním, případně doplněním kamene.

SO - 02 Výstavba nových kamenných dnových pasů (investice)
Při stavbě dojde k výstavbě nových dnových pasů, kvůli zajištění stability (podélného sklonu) toku. Pasů bude celkem 20 ks v návaznosti na sklonové a situační poměry na toku. Pasy budou z kamenné rovnaniny o šířce 1,5 m a tloušťce 0,6 m. U stupně č.1 bude vybudována betonová clona pro zamezení průsaku přes těleso stupně. Pod závěrnými pasy stupňů (č.1-4) a stávajícími zděnými pasy (8 ks) bude provedena kamenná rovnanina tl. 0,5 m na dl. 2 m (respektive 3m u stávajících zděných pasů). Balvanité skluzy (č.1-4) budou přerovnány a doplněny lom. kamenem 200-500 kg v tl. 0,5 m.

- v rámci stavby bude prováděn odborný zoologický dozor (bude započten do nabídkového rozpočtu) odborně způsobilou osobou, neboť na stavbu byla povolena výjimka ze zákazů a základních podmínek ochrany a to konkrétně odchyt, manipulace, krátkodobé držení, transport a opětovné vypouštění, neúmyslné zraňování a usmrcování raka říčního (Astacus astacus)

Místo plnění: k.ú. lomnička u Tišnova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 284 167 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky