Veřejná zakázka: Zpracování PD na rok 2013

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004656
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1357
Systémové číslo: P15V00001357
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/142
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.09.2012
Nabídku podat do: 11.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 11.10.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD na rok 2013
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace investic (rekonstrukce, tech. zhodnocení, nová výstavba) lesních cest na LS Lanškroun. Požadovaný obsah prací je uveden v zadávacích listech projektových prací, které jsou přílohou této výzvy. Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu potřebném pro ohlášení, zadání veřejné soutěže a realizaci stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky