Veřejná zakázka: RP na Dolnolhotském potoce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13586
Systémové číslo: P20V00000245
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.02.2020
Nabídku podat do: 18.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RP na Dolnolhotském potoce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stabilizační a protierozní opatření v korytě vodního toku, jejímž účelem bude stabilizace dna koryta a zamezení transportu splavenin níže po toku, kde způsobují zanášení zatrubněné části toku v intravilánu obce Dolní Lhota a upraveného koryta pod obcí.

Předmětem zakázky je výstavba tří průcezných přehrážek z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg. Dopadiště bude zpevněné na délku 8 m lomovým kamenem o hmotnosti nad 1000 kg, které bude vyskládáno jako zdrsněná balvanitá plocha s výstupky min. 30 cm.

Stavbu tvoří tři stavební objekty:
SO 01 Průcezná přehrážka z LK v km 1,830;
SO 02 Průcezná přehrážka z LK v km 1,890;
SO 03 Průcezná přehrážka z LK v km 1,955.

Místo plnění: k.ú. Dolní Lhota

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 344 877 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky