Veřejná zakázka: Úprava linek na LS Hluboká nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004661
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1360
Systémové číslo: P15V00001360
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/319
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.09.2012
Nabídku podat do: 26.09.2012 08:00
Otevírání obálek: 26.09.2012 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava linek na LS Hluboká nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se úpravu linek v délce 3 750m. Zemní práce budou prováďeny kolovým bagrem. Část linek bude zpevněna závozem kameniva frakce 32/63. Dále budou zbudovány propusty v počtu 8ks včetně jejich čel z přírodního kamene a betonu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 506 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Č. Budějovice, Rudolfovská 88, 371 36

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky