Veřejná zakázka: LP Bezděkovského potoka ř.km 1,000-2,020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13600
Systémové číslo: P20V00000259
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2020
Nabídku podat do: 20.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Bezděkovského potoka ř.km 1,000-2,020
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je stavba „LP Bezděkovského potoka ř.km 1,000 – 2,020“, zahrnující tyto práce:
Revitalizace zakrytého vodního toku a jeho údolní nivy v délce 769 m, vč. vytvoření soustavy tůní s vodohospodářskou a ekologickou funkcí, částečně propojených nově vyhloubeným mělkým korytem toku hloubky do 0,25 m:
úsek I: délka 552 m, tůň „Pod rybníkem“ 2500 m2, plus 5 malých tůní;
úsek II: délka 217 m, tůň „Nad rybníkem“ 850 m2, plus 2 malé tůně.
Stávající potrubí vodního toku bude na třech místech přerušeno a zaslepeno, voda z něj bude vyvedena na terén do revitalizovaného koryta příkopkem nebo potrubím. Z důvodu zachování funkce podrobného odvodňovacícho zařízení (tzv. melioračního detailu) v místě tůně Pod rybníkem bude v úseku I provedena přeložka svodného drénu DN 100 dl. 102 m. Přebytečné zeminy budou uloženy na trvalých skládkách výšky do 2 m umístěných na okrajích nivy na pozemcích investora. Doplnění břehových a doprovodných porostů (55 ks stromů, 60 ks keřů) bude realizováno s časovým odstupem od skončení zemních prací, tj až na jaře 2021.
Stavba není členěna na stavební objekty.
Kompletní popis stavby a specifikací, vydaná vyjádření, rozhodnutí a stanoviska ke stavbě jsou obsažena v dokumentaci pro stavební povolení.

Místo plnění: k.ú. Třemešné

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 080 561 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky