Veřejná zakázka: Žďárecký potok 0,200 - 0,560

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13621
Systémové číslo: P20V00000280
Evidenční číslo zadavatele: 953/2020/006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.02.2020
Nabídku podat do: 24.02.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Žďárecký potok 0,200 - 0,560
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci zakázky bude na Žďáreckém potoce na okraji intravilánu obce Petrašovice provedeno odstranění 68 kusů stromů (směrovým kácením).
Jedná se o hustý břehový porost vysokého vzrůstu s převahou olše lepkavé. V těsném souběhu s korytem toku a břehovým porostem je umístěna trasa vrchního vedení VN 35 kV. Na okraji intravilánu obce Petrašovice jsou v těsné blízkosti porostu umístěny zahradní chatky. Jedná se o selektivní kácení starších jedinců, kteří svým vzrůstem a případně zdravotním stavem ohrožují okolní infrastrukturu.
Místo plnění: k.ú. Petrašovice, okr. Liberec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 201 252 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
  • IČO: 42196451
  • Poštovní adresa:
    Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
  • Název oddělení: ST OP Labe
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, Přemyslova 1106, Hradec Králové, 500 08

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky