Veřejná zakázka: Sdružená zakázka 2., PD na LC LS Loučná nad Desnou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004669
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1363
Systémové číslo: P15V00001363
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/309
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.09.2012
Nabídku podat do: 01.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 01.10.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka 2., PD na LC LS Loučná nad Desnou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona na opravy a rekonstrukce lesních cest na LS Loučná nad Desnou. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační dokumentace.
LC Okrajová - LC kategorie 2L , požadavek je zemní cesta s konstrukcí o únosnosti 40 t, příčné a podélné odvodnění, doplnění konstrukce vozovky
LC Pod Ucháčem – LC kategorie 2L, požadavek je zemní cesta s konstrukcí o únosnosti 40 t, příčné a podélné odvodnění, doplnění konstrukce vozovky
LC Okružní na Skřítku - LC kategorie 2L, požadavek je zemní cesta s konstrukcí o únosnosti 40 t, příčné a podélné odvodnění, doplnění konstrukce vozovky
LC Hladová - LC kategorie 2L , požadavek je zemní cesta s konstrukcí o únosnosti 40 t, příčné a podélné odvodnění, doplnění konstrukce vozovky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 320 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk: podatelna paní Hana Kacelová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky