Veřejná zakázka: Oprava LC Pánova luka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004672
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1364
Systémové číslo: P15V00001364
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/320
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.09.2012
Nabídku podat do: 02.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 02.10.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Pánova luka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu prašné cesty. Délka cesty je 1899m, šířka v koruně 3,4m+2x0,3m krajnice. V téměř celé délce cesty bude obnoven příkop, zbudovány budou dále 4 trubní propusty. Nájezd ze silnice II. třídy bude opatřen asfaltovým rozjezdem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 805 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky