Veřejná zakázka: Úprava linek na LS Vyšší Brod

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004673
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1365
Systémové číslo: P15V00001365
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/321
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.09.2012
Nabídku podat do: 02.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 02.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava linek na LS Vyšší Brod
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o úpravy linek pomocí pásového bagru v délce 10 700m, odstranění pařezů, hrabanky, urovnání terénu a jeho pomístné zpevnění kamenivem. Na trase bude dále zbudováno 10 ks trubních propustů (parametry viz. rozpočet).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky