Veřejná zakázka: LC Slovácké údolí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004674
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1366
Systémové číslo: P15V00001366
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/310
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.09.2012
Nabídku podat do: 25.09.2012 09:00
Otevírání obálek: 25.09.2012 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Slovácké údolí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení pomístné opravy LC Slovácké údolí v délce cca 800 m. Dojde k očištění povrchu LC a následně k rozrytí stávajícího penetračního makadamu a navezení nesoudržného materiálu ŠD fr. 32-63 před zhutněním. Promísení rotavátorem, urovnání a uhutnění do požadovaného jednostranného sklonu. Povrch bude zakalený lomovými výsivkami.Doplňující informace ke zveřejnění:
Zakázka byla zrušena.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 723 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk, podatelna-paní Hana Kacelová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků