Veřejná zakázka: Drobné opravy lesních cest kategorie "5"

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004676
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1367
Systémové číslo: P15V00001367
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/311
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.09.2012
Nabídku podat do: 25.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 25.09.2012 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné opravy lesních cest kategorie "5"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesních cest.
Oprava odvodnění lesních cest spočívající v strojním pročištění zemních valů a příkop výměně dřevěných svodnic, opravě a výstavbě propustků. Oprava vozovek doplněním kameniva

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 403 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk-na podatelnu paní Hana Kacelová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky