Veřejná zakázka: MVN Koupaliště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13689
Systémové číslo: P20V00000348
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.02.2020
Nabídku podat do: 03.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Koupaliště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající boční malé vodní nádrže „VN KOUPALIŠTĚ“, o výměře 1 140 m2, na lesním pozemku p.č. 1379/4, k.ú. Pavlův Studenec 1, v příslušnosti hospodařit LČR, s.p. Nádrž má nevyrovnanou hráz, nevyhovující bezpečnostní přeliv (nekapacitní ocel. potrubí), uhnívající dřevěný požerák, na pravém straně hráz protéká. Návodní líc je opevněn betonovými hranoly (plotními sloupky). Na Celním potoce se nachází funkční rozdělovací objekt, umožňující napouštění nádrže otevřeným přívodním korytem délky cca 100 m.
Stavba má 1 stavební objekt. V rámci něj bude provedeno:
- odstranění 40 ks pařezů z hráze (6 ks uložit do litorálu, zbytek do vytěženého zemníku),
- odstranění 106 m2 křovin,
- zhutněný zásyp nádrže na vzdušním svahu hráze u potrubí bezp. přelivu,
- překop hráze v místě bezp. přelivu, spodní výpusti a průsaku v pravém zavázání hráze,
- odstranění stávajícího potrubí bezp. přelivu a spodní výpusti,
- osazení nového pref. požeráku, potrubí PVC DN 400, zděného čela a opevnění odpad. koryta,
- hutněný zásyp překopu hráze a vyrovnání koruny hráze na 739,5 m n.m.,
- opevnění návodního líce kam. rovnaninou,
- vytvoření litorálu 201 m2 na severní straně zátopy,
- vybudování nového bezp. přelivu v pravém zavázání hráze,
- úprava levého břehu přívodního koryta vytvořením dvou odlehčovacích průlehu.

Vhodný zemník pro doplnění a vyrovnání hráze byl ověřen v těsné blízkosti nádrže (do 100 m).
Kompletní popis stavby a specifikací, vydaná vyjádření, rozhodnutí a stanoviska ke stavbě jsou obsaženy v dokumentaci pro stavební povolení.

Místo plnění: k.ú. Pavlův Studenec 1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 932 862 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky