Veřejná zakázka: LC U Vlka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004690
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1372
Systémové číslo: P15V00001372
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/144
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.09.2012
Nabídku podat do: 02.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 02.10.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Vlka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nejdříve bude provedeno odstranění pařezů, křovin s náletovými dřevinami, stržení krajnic v průměrné tl. 100 mm včetně vybudování nových příkopů. Dále bude provedeno obnovení trubních propustků a vybudování kamenných průlehů, drénu a odvodňovacího žlabu opevněném na výtoku kamenným záhozem. Po provedení těchto prací dojde k vyprofilování a zhutnění zemní pláně. Zhutnění zemní pláně bude provedeno minimálně na 30 –40 MPa.
Vyjeté koleje budou vyspraveny vrstvou štěrkodrtě fr. 0-63 mm v tl. 100-150 mm.
Konstrukce vozovky bude tvořena dvěma vrstvami ŠD fr. 0-63 mm v tl. 150 mm a vrstvou ŠD 0-32 mm, tl. 100 mm po zhutnění. Tato skladba vozovky s příčným jednostranným sklonem 4% bude na závěr zakalena lomovými výsivkami hmotnosti 25 kg/m2. Na závěr dojde k osazení ocelových svodnic v předepsaných délkách.
Místo plnění: k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 804 302 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 19000 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky