Veřejná zakázka: HB Hodonínka III a IV

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005221
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1373
Systémové číslo: P15V00001373
Evidenční číslo zadavatele: 101/099/1/2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60064795
Počátek běhu lhůt: 31.08.2011
Nabídku podat do: 23.09.2011 09:00
Otevírání obálek: 26.09.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Hodonínka III a IV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší úpravu vodoteče Hodonínka. Tato úprava má zajistit potřebnou kapacitu koryta a zamezit tvorbě a transportu splavenin a plavenin.
Pro snížení podélného sklonu a na stabilizaci dna bude nutné vybudovat celkem 15 ks příčných stabilizačních objektů (skluzů, proudů, brodů).
Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace „HB Hodonínka III. a IV.“ z 2010 zpracované firmou A-KTI,s.r.o., lesnická a zemědělská projekční kancelář Brno, ing. Zlatuška a dle podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením, závazným stanoviskem OŽP do VKP, správců inženýrských sítí a smlouvou o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 360 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ředitelství LČR, s.p., Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky