Veřejná zakázka: Horský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004698
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1379
Systémové číslo: P15V00001379
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/106
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.09.2012
Nabídku podat do: 02.10.2012 13:00
Otevírání obálek: 02.10.2012 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Horský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Údržba koryta vodního toku

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 102 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., STOPL Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky