Veřejná zakázka: Sdružená zakázka - TZ LC na LS Ruda nad Moravou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004725
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1389
Systémové číslo: P15V00001389
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/316
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.09.2012
Nabídku podat do: 04.10.2012 07:30
Otevírání obálek: 04.10.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka - TZ LC na LS Ruda nad Moravou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vytvoření nového štěrkového povrchu na LC Švestkova v délce 0,7 km a LC Nad Homolou v délce 2,3 km. Bude provedeno stržení a urovnání zemní pláně (odstranění výtluků), zhutnění, návoz kameniva 32-63 a 16-32 a následné zhutnění. Předpokládaná cena zakázky: 990 000,- Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk:podatelna paní Hana Kacelová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky