Veřejná zakázka: Jatný PD + AD, Řehucí PD + AD, Ciroš PD + AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13930
Systémové číslo: P20V00000589
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.03.2020
Nabídku podat do: 30.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jatný PD + AD, Řehucí PD + AD, Ciroš PD + AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování tří projektových dokumentací na stavby "Jatný", „Řehucí“ a „Ciroš“.
Jednotlivé projektové dokumentace budou řešit návrh opevnění koryta vodního toku podél lesních cest, zejména v nárazových (konkávních) březích nebo v úzkém souběhu lesní cesty a vodního toku. Opatření mají zajistit především stabilizaci lesních odvozních cest. Návrhy podélné a příčné stabilizace včetně doplňkových opatření budou zpracovány dle přiložených zadávacích listů projekčních prací jednotlivých staveb.
Stavby budou investičního charakteru a každá zahrnuje 2 stavební objekty: SO 01 - Úprava koryta,
SO 02 - Kácení dřevin.

Projektové dokumentace budou provedeny ve stupni: „Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby“, a budou zpracovány dle přiložených zadávacích listů projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětných stavbách v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Místo plnění: IDVT 10217389 (Jatný), IDVT 10212603 (Řehucí), čhp 2-03-01-0140, IDVT 10211373, čhp 2-03-01-0060 (Ciroš), kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Staré Hamry, k.ú. Staré Hamry 1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 850 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky