Veřejná zakázka: VN Lokalita v Rybníčkách - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13966
Systémové číslo: P20V00000625
Evidenční číslo zadavatele: S952/2019/016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.06.2019
Nabídku podat do: 03.07.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Lokalita v Rybníčkách - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace proveditelnosti stavby na akci "VN Lokalita v Rybníčkách".

Na základě geodetického zaměření dané lokality bude navržena možnost umístění vodních ploch v dané lokalitě, vybudování průtočných nádrží, případně další opatření zamezující zrychlenému odtoku vody z povodí. Realizací návrhu dojde ke zvýšení ekologické stability dotčeného území. Lokalita bude poskytovat vhodná stanoviště pro rostlinná a především živočišná společenstva spjatá s vodním a mokřadním prostředním. Záměrem je vytvoření zajímavé druhově pestré lokality, která bude plnit také rekreační a estetickou funkci. Dojde ke vzniku významného krajinného prvku, který bude pozitivně ovlivňovat stabilitu okolní krajiny a bude důležitá také z hlediska vodního hospodářství. Zároveň se zvýší retenční kapacita území.


Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD a jeho délka :
Kounický potok od ř.km 0,450 po ř. km 3,200 – neopevněný úsek vodního toku cca 450m od soutoku Kounického potoka s Rokytnou po kraj lesního komplexu. Délka zájmového úseku toku je 2,75 km.

Místo plnění: k.ú. Horní Kounice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 410 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, Správa toků Oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky