Veřejná zakázka: Lubě v km 15,960

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004767
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1397
Systémové číslo: P15V00001397
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/191
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.09.2012
Nabídku podat do: 27.09.2012 08:00
Otevírání obálek: 27.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lubě v km 15,960
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci kamenného stupně na přehrážku (rozměry jsou zachovány dle původní stavby) po demolici stávajících nevyhovujících konstrukcí původního stupně z roku 1936, a dále rekonstrukci (obnovu) dlažeb bočních zní, dna vývaru a závěrného pasu vývaru též po demolici původních jíž nevyhovujících konstrukcí. Dále bude zřízen zához za prahem vývaru a odstraněn částečně nános z retenční ho prostoru u stupně vodního toku Lubě , ČHP 4-15-01-120, v intravilánu obce Lubě, která bude realizována dle projektové dokumentace z srpna 2012, vypracované firmou Ing. Provazník Petr – PRIS se sídlem ve Slavkově u Brna a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, správními akty, souhlasem s provedením ohlášené stavby MÚ Blansko OŽP, č.j.MBK 2606/2012 ze 26.1.2012 a závazným stanoviskem MÚ Blansko OŽP, č.j. MBK 51063/2011/ŽP/Kn ze 12.12.2011 a za podmínek vyjádření všech dotčených účastníků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 820 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.; Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky