Veřejná zakázka: SV Harcovský hřeben

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004776
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1399
Systémové číslo: P15V00001399
Evidenční číslo zadavatele: S936/2012/217
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.09.2012
Nabídku podat do: 04.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 04.10.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SV Harcovský hřeben
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty kat 1L dl. 463,5m Návrh řešení spočívá ve čištění a úpravě příkopů, opravě a doplnění propustků, očištění a opravě stávajícího povrchu vozovky a provedení finální úpravy krytu asfaltovým betonem. Dále se jedná o zpevnění a úpravu stáv. sjezdů
z lesní cesty štěrkodrtí a penetračním makadamem a provedení finálního povrchu asfaltovým betonem .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 886 189 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky