Veřejná zakázka: Javorový potok ř. km 1,000-2,500

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004800
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1406
Systémové číslo: P15V00001406
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/110
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.10.2012
Nabídku podat do: 16.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 16.10.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Javorový potok ř. km 1,000-2,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětem zakázky je odstranění povodňových škod z května a června 2010 na vodním toku Javorový potok v k. ú. Oldřichovice u Třince. V rámci navržených opatření bude provedena pomístní sanace nátrží záhozem a záhozovou patkou z lomového kamene, v místech se špatnými prostorovými podmínkami budou břehy opevněny s betonovým jádrem a obkladem líce zdivem z lomového kamene. Dno koryta toku bude v místech s poruchami stabilizováno dnovými pasy z lomového kamene, kamennými prahy s vývarem výšky 0,3 m a balvanitým skluzem výšky 1,2 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 132 121 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky