Veřejná zakázka: LC Myslivecká

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004804
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1410
Systémové číslo: P15V00001410
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/314
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.09.2012
Nabídku podat do: 02.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 02.10.2012 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Myslivecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stávající poškozenou částečně zpevněnou lesní cestu. V rámci akce dojde k doplnění a vyrovnání vozovky drceným kamenivem, doplnění svodnic a propustků, čištění příkop, úpravu skládek, doplnění svodnic a dal.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 849 418 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky