Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídky č. 1 v kategorii 47 - Výroba dříví lanovkovou technologií na LS Kraslice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 14104
Systémové číslo: P20V00000763
Evidenční číslo zadavatele: 932/2020/047
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 47. 406 Výroba dříví lanovkovou technologií - KŘ Karlovy Vary
Datum zahájení: 30.03.2020
Nabídku podat do: 15.04.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídky č. 1 v kategorii 47 - Výroba dříví lanovkovou technologií na LS Kraslice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Těžba soustředěného a roztroušeného kalamitního dříví v terénech se sklonem svahu vhodným pouze pro lanovkové přibližování (lanovka P-VM, traktor nebo VS VM-OM).

+ těžba dříví včetně vydruhování a manipulace, dle ZL případné odkornění nebo chemická asanace
+ přiblížení dřeva lanovým systémem, přiblížení nebo vyvezení dřeva na lokalitu OM, roztřídění vyrobených sortimentů a jejich uložení do skládek
+ rozřezání neužitkové hmoty hroubí z těžené dřevní hmoty do max. dvoumetrových sekcí
+ ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu

Charakter těžby: soustředěná i roztroušená těžba poškozeného dříví větrnou kalamitou tj. vývraty, zlomy,
těžba kůrovcem poškozeného dříví - zadáváno podle výskytu nahodilých těžeb formou dílčích ZL odpovědným pracovníkem objednavatele.

Služba v těžební činnosti s výrobou dříví na sklad LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 097 160 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky