Veřejná zakázka: Hospodářské přejezdy na lesních cestách LS Buchlovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004805
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1411
Systémové číslo: P15V00001411
Evidenční číslo zadavatele: S915/2012/153
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.09.2012
Nabídku podat do: 01.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 01.10.2012 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hospodářské přejezdy na lesních cestách LS Buchlovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Náplní zakázky je zřízení celkem 14 ks nových hospodářských nájezdů z ŽB rour DN 400 mm. 10 nájezdů bude mít délku 10 m, 4 nájezdy budou délky 7,5m. Budou zřízena čela zděná z lomového kamene. Dále bude zřízeno 5 ks hospodářských nájezdů bez trub. Tyto budou zpevněny DK 32-63 v tl. 20 cm. HN budou zřízeny na LC Hospodárnice, Močáry, K Pile, Medlovské boří a stonkovice.
Místo plnění: k.ú. Buchlovice, Roštín, Salaš u Velehradu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 972 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky