Veřejná zakázka: RN Perlík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14172
Systémové číslo: P20V00000827
Evidenční číslo zadavatele: S936/2020/054
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.04.2020
Nabídku podat do: 28.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RN Perlík
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 01 Vodní nádrž , 0,45ha.
Klasifikace nádrže: IV. kategorie .
Účel – protipožární, krajinotvorný, retenční
Objem nádrže: 6520 m3 .
Největší hloubka vody: 3,00 m .
Charakter nádrže :
Neprůtočná nádrž, zemní nehomogenní hrází vybavená dvojdlužovým požerákem DN 400. Nádrž nemá bezpečnostní přeliv.
Zemní hráz – retenční nádrž
Typ – zemní nehomogenní
Max. výška hráze = 3,60 m (návodní svah)
Šířka v koruně = 3,50 m
Hráz je navržena jako nehomogenní s návodním těsněním s hydrofolií s filtrační vrstvou z geotextilie
. Konstrukčním řešením se jedná o nestejnorodou (zonální) hráz se založením na propustném
podloží.
Opevnění návodního svahu hráze se navrhuje z netříděného štěrkopísku s celkovou tlouštkou 300 mm. Těsnění návodního svahu pomocí
hydrofolie Fatrafol tl 2,0 mm + 2x separační geotextilie 600 g/m2 bude provedeno v patě svahu
na betonový prah kotevními prvky z poplastového plechu Viplanyl dle př. D10. D.11. .V patě
vzdušního svahu hráze bude zřízen patní drén s obsypy z místních materiálů s vyústěním do
výustního objektu výpusti nádrže.
Manipulační objekt :
Vypouštěcí zařízení bude tvořit železobetonový dvojitý prefa požerák
DN 400. Z požeráku se navrhuje výpustné potrubí z PVC kanalizačních hladkých trub DN 400
Odběrný objekt :
Odběr vody je uvažován ze Ztraceného potoka, odběrný objekt bude navržen jako břehový, gravitační.
SO 02 Přeložka komunikace
účel výstavby – přeložení dílčího úseku lesní komunikace jako důsledek umístění zemní hráze pro vodní nádrž. Mimo dopravní přístupnosti lesnické techniky bude cesta umožňovat příjezd
hasičské techniky a zájmy turistiky.
– přeložka vozovky ve stávající trase komunikace v délce 122,5 m.

Místo plnění: Liberec/ Liberec/ Frýdlant v Čechách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 081 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky