Veřejná zakázka: VN PP Třebánky v ř.km 4,3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14263
Systémové číslo: P20V00000919
Evidenční číslo zadavatele: S954/2020/007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.04.2020
Nabídku podat do: 07.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN PP Třebánky v ř.km 4,3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Úprava historických vodních nádrží v lesním komplexu. Opatření spočívá v obnově soustavy ze 16. století. Tři z pěti vodních nádrží jsou v současnosti protržené, hráz jedné z nich tvoří lesní cestu, v níž je v současnosti propustek. Projekt je členěn na 5 stavebních objektů jednotlivých vodních nádrží.
VN Třebánka
Objem nádrže při normální hladině (480,50 m.n.m) 2495 m3, plocha zátopy 2495 m2. Koruna hráze bude široká 3,00 m, na úrovni 481,00 m.n.m. Délka hráze 87,06 m. Výpust z betonového požeráku s PVC potrubím DN 300, osazený ocelovou lávkou. Bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze jako opevněný průleh kamennou rovnaninou o délce 7,5 m.
VN Kasalka
Objem nádrže při normální hladině (483,70 m.n.m) 1239 m3, plocha zátopy 1984 m2. Koruna hráze bude široká 3,00 m, na úrovni 484,20 m.n.m a bude sloužit jako lesní cesta. Délka hráze 79,72 m. Výpust z betonového požeráku s PVC potrubím DN 300, osazený ocelovou lávkou. Bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze jako opevněný průleh kamennou rovnaninou o délce 7,5 m.
VN Obora
Objem nádrže při normální hladině (489,50 m.n.m) 1594 m3, plocha zátopy 1821 m2. Koruna hráze bude široká 3,00 m, na úrovni 490,00 m.n.m. Délka hráze 68,52 m. Výpust z betonového požeráku s PVC potrubím DN 300, osazený ocelovou lávkou. Bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze jako opevněný průleh kamennou rovnaninou o délce 7,5 m.
VN Mareška
Objem nádrže při normální hladině (492,00 m.n.m) 1442 m3, plocha zátopy 1653 m2. Koruna hráze bude široká 3,00 m, na úrovni 492,50 m.n.m. Délka hráze 70,87 m. Výpust z betonového požeráku s PVC potrubím DN 300, osazený ocelovou lávkou. Bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze jako opevněný průleh kamennou rovnaninou o délce 7,5 m.
VN Martinka
Objem nádrže při normální hladině (498,00 m.n.m) 943 m3, plocha zátopy 1073 m2. Koruna hráze bude široká 3,00 metru, na úrovni 498,50 m.n.m. Délka hráze 55,09 metru. Výpust z betonového požeráku s PVC potrubím DN 300, osazený ocelovou lávkou. Bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze jako opevněný průleh kamennou rovnaninou o délce 7,5 m.
K provedení nových konstrukcí hrází budou na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu otevřeny v místě stavby dva zemníky Z1 a Z2, kde byl zastižen vhodný materiál. Po vytěžení těchto zemníků, budou tyto sanovány zeminou z výkopku stávajících hrází, které budou pro nové konstrukce nevhodné.
Práce budou provedeny dle projektových dokumentací a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr akcí „VN Kasalka, VN Třebánka, VN Obora, VN Mareška, VN Martinka.“

Veškeré doklady ke stavbě jsou součástí PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Stavební povolení – Městský úřad Prachatice č.j. ŽP:Vod.231/2/07219/2019 vydané dne 21.5.2019 s nabytím právní moci dne 7.6.2019

Místo plnění: k.ú. Obora u Hracholusk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 583 087 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky