Veřejná zakázka: RN Vojenská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14297
Systémové číslo: P20V00000953
Evidenční číslo zadavatele: S956/2020/009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.04.2020
Nabídku podat do: 07.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RN Vojenská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na stavební práce je rekonstrukce retenční nádrže v ř. km 0,321 na vodním toku PP LP Sprévy 02/1. Hráz vodní nádrže má narušenou stabilitu, požerák je v havarijním stavu. Hrázové těleso a břehy nádrže jsou zarostlé hustým porostem olše. Retenční prostor je z části zanesen sedimenty. Vodní nádrž nemá bezpečnostní přeliv. V současné době je vodní nádrž v havarijním stavu a je nutné provést její rekonstrukci spočívající v zajištění stability hrázových objektů, rekonstrukci výpustného zařízení, vybudování bezpečnostního přelivu a zkapacitnění retenčního prostoru nádrže odtěžením sedimentu.

Stavba je členěna na 4 stavební objekty:
SO 01 Těleso hráze
SO 02 Retenční prostor
SO 03 Sdružený objekt
SO 05 Kácení dřevin
VON
Místo plnění: k.ú. Jiříkov, obec Rumburk, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 545 474 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky