Veřejná zakázka: Obnova krajinných hodnot Arboreta Bukovina v CHKO Český ráj

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 14302
Systémové číslo: P20V00000958
Evidenční číslo zadavatele: 099/2020/004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.04.2020
Nabídku podat do: 11.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova krajinných hodnot Arboreta Bukovina v CHKO Český ráj
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení arboristických a ostatních pěstebních činností v rámci realizace projektu Operačního programu Životní prostředí s názvem „Obnova krajinných hodnot Arboreta Bukovina v CHKO Český ráj“ (dále jen „Projekt OPŽP“) v kat. území Karlovice, spočívajících zejména následujících činnostech:
• příprava ploch (zahrnující doplnění ornice s úpravou kultivátorováním, výsev trávníku, a to na plochách dotčených revitalizačními pracemi);
• arboristické ošetření dřevin (zahrnující řez udržovací, řez bezpečnostní a řez zdravotní);
• výsadba stromů a solitérních keřů (zahrnující nákup rostlinného materiálu za účasti zástupce investora, přeprava a uskladnění dřevin, vytýčení výsadbových míst, hloubení výsadbových jam, hnojení a hydrogel do výsadbových jam, výsadba se zálivkou a nadzemní kotvení s ochranou před okusem zvěří);
• úklid (zahrnující úklid odpadků a kontrolu veškerých vysázených rostlin, včetně případné výměny uhynulých stromů a keřů);
• následná rozvojová a udržovací péče v období 1.6.2021 do 30.11.2022 (zahrnující zálivku včetně dopravy vody 6x ročně, výchovný řez, opravu kotvení),
Součástí předmětu plnění jsou též dodávky pomocného materiálu (zejm. kůly a úvazy ke stromům, pletivo apod.) potřebné k řádnému provedení předmětu plnění OPŽP. Blíže viz zadávací dokumentace.

Místo plnění: LS Jablonec nad Nisou, CHKO Český ráj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 060 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna v sídle LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové Nový Hradec Králové,

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků