Veřejná zakázka: PD Čertoryje ř.km 1,200 - 2,094 vč.AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14312
Systémové číslo: P20V00000968
Evidenční číslo zadavatele: S953/2020/028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.03.2020
Nabídku podat do: 30.03.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Čertoryje ř.km 1,200 - 2,094 vč.AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace – podkladem je vypracovaná studie „Čertoryje ř.km. 1,380-2,830“. Základem je vytvoření tůně v horní časti lesního úseku toku a na spodním konci lesního úseku prověst několikanásobné hrazení toku. Materiálem pro výstavbu by mělo být pouze dřevo a kámen. Nad rámec studie navrhujeme vybudování soustavy protékaných a postranních tůní v horní části otevřeného úseku na pozemcích obce Hrubá Skála. Vytěženou zeminu lze využít v rámci sanačních prací v korytě toku a docílit tak pokud možno co nejvyrovnanější bilance výkopku. Jednoduché hloubené tůně bez vzdouvacích objektů jsou primárně navrženy pro zachycení splavenin ale je předpoklad, že se stanou cenným biotopem. Součástí je navržení vhodného vegetačního doprovodu a to jak podél toku, tak i kolem tůní. Nová výsadba u tůní by však měla respektovat možnost přístupu za účelem údržbových prací. Vzhledem k tomu, že se lokalita nachází v CHKO Český ráj, je nanejvýše vhodné využití přírodě blízkého technického řešení. Úprava koryta toku by měla být realizována z kamenných a případně dřevěných prvků na sucho. U tůní je počítáno s přírodním charakterem, maximálně s opevněním nárazových břehů. Jelikož se jedná o turisticky zajímavou lokalitu a navíc se v blízkém sousedství nachází letní tábor, je nasnadě doplnit tento počin informačním a naučným systémem, případně odpočinkovou zónou.
Místo plnění: extravilán obce Krčkovice, k.ú. Vyskeř, Hrubá Skála

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky