Veřejná zakázka: Změna druhové skladby jehličnatých porostů na území CHKO Křivoklátsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14319
Systémové číslo: P20V00000975
Evidenční číslo zadavatele: 099/2020/012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-013659
Datum zahájení: 22.04.2020
Nabídku podat do: 26.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Změna druhové skladby jehličnatých porostů na území CHKO Křivoklátsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující zejména níže uvedené činnosti:
o vyklizování ploch po těžbě (dočišťování ploch);
o příprava půdy pro obnovu lesa (příprava půdy na holině – chemicky celoplošně);
o obnova lesa (první sadba do nepřipravené půdy a průběžné dodávky sadebního materiálu);
o ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěry);
o oplocování lesních kultur (oplocenky);
o ochrana proti buřeni (ožínání).
Součástí předmětu plnění jsou též dodávky sadebního materiálu (sadební materiál bude dodán v kvalitě podle vyhlášky č. 29/2004 Sb. a ČSN 48 2115), chemických přípravků, pletiva, kůlů a dalších materiálů nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění. Jedná se o projekt OPŽP. Blíže viz zadávací dokumentace


Místo plnění: Lesní správa Křivoklát, CHKO Křivoklátsko

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 438 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronický nástroj EVEZA - konkrétní odkaz je uveden v sekci URL odkazy v detailu této veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky