Veřejná zakázka: Křečovský potok SO1,SO2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004894
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1432
Systémové číslo: P15V00001432
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/235
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.10.2012
Nabídku podat do: 19.10.2012 11:30
Otevírání obálek: 19.10.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Křečovský potok SO1,SO2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO1 údržba bude spočívat v nátěru ochranného dřevěného zábradlí.
SO2 údržba bude spočívat v pročištění koryta vodního toku, kdy bude odtěžen sediment a budou vybudovány příčné dřevěné prahy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 355 667 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky