Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004898
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1433
Systémové číslo: P15V00001433
Evidenční číslo zadavatele: S11/2012/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.10.2012
Nabídku podat do: 23.10.2012 12:00
Otevírání obálek: 23.10.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Slonovec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Úprava podkladu se zhutněním, zemní práce pro položení TP s odkopávkou vrstvy tl.30 cm pro spodní stavbu silnic, výkopek rozprostřen do okolního terénu, položení jednoho kusu TP s čely z lomového kamene JS 400 mm, navezena podkladní vrstva z kameniva drceného frakce 0-125 mm v tloušťce 30 cm se zhutněním, posyp krytu lom.výsivkami do 35 kg/m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 604 324 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p.,LZ Dobříš, Příbramská 938, 26301 Dobříš

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky