Veřejná zakázka: LC Pekařovská okružní - technické zhodnocení

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004909
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1435
Systémové číslo: P15V00001435
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/332
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.09.2012
Nabídku podat do: 04.10.2012 10:30
Otevírání obálek: 04.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pekařovská okružní - technické zhodnocení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je technické zhodnocení a vytvoření nového povrchu na LC Pekařovská okružní (709016) v úseku od křižovatky s LC Pekařovská v délce 2,8 km po křižovatku s LC pod Ucháčem.
V současné době je LC Pekařovská bez souvislého zpevnění s vyjetými kolejemi a vymačkanými výtluky, podmáčená bez funkčního odvodnění.
Nejprve dojde ke stržení a urovnání zemní pláně. Na určených místech dojde k vytvoření drenážních odtoků, následně bude provedeno navezení kameniva frakce 32-64mm, přesypání fr. 16-32mm na ploše 2 x 1m po celé délce trasy LC, tzv. do kolejí, zhutnění a tím vytvoření nového povrchu LC.
Celkový finanční objem zakázky je 950 tis. Kč. Akce bude hrazena z investičních prostředků zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk, podatelna paní Hana Kacelová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky