Veřejná zakázka: Revitalizace Chvojnice ř. km 5,6 – 12,2 - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14379
Systémové číslo: P20V00001035
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.05.2020
Nabídku podat do: 18.05.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Chvojnice ř. km 5,6 – 12,2 - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.

Projektová dokumentace bude řešit výstavbu vodní nádrže, obtočných a průtočných tůní.

Vymezení úseku a jeho délka: Vodní tok Chvojnice d od ř.km 5,6 po ř. km 12,2 - opevněný úsek vodního toku cca 330 m pod soutokem Chvojnice se Sudickým potokem po soutok Chvojnice s Jakubovským potokem. Délka zájmového úseku je 6,6 km. V tomto úseku je vytipováno na základě studie proveditelnosti revitalizačních opatření celkem šest lokalit pro výstavbu vodních staveb.

Místo plnění: k.ú. Kuroslepy, Březník, Sudice u Naměště nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice, Lesní Jakubov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 812 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., ST OP Dyje, Jezuitská 13/14, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky