Veřejná zakázka: Úprava linek na LS Vodňany

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004941
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1443
Systémové číslo: P15V00001442
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/336
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.09.2012
Nabídku podat do: 10.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 10.10.2012 09:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava linek na LS Vodňany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávajících linek a traktorových cest používaných k vyklizování dřeva z porostů po těžbě.
Opravy budou zahrnovat vyrovnání vyjetých a vymačkaných kolejí a seříznutí vymačkaných krajnic. Odtěžená zemina bude rozprostřena do porostu mimo linky.
V určených místech bude provedeno zpevnění z konstrukčních vrstev takto:
kamenivo drcené frakce 32 - 63mm tl. 10 cm po zhutnění
popřípadě kamenivo drcené frakce 64 - 125mm tl. 15cm po zhutnění
štěrkodrť frakce 0 - 16mm tl. 5cm po zhutnění
Dále bude zbudován jeden nový trubní propust o prům. 60cm z čely z lomového kamene, popřípadě vyčištěny propusty přilehlé.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 630 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Č. Budějovice, Rudolfovská 88, 371 36

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky