Veřejná zakázka: Administrace VZ na stavební práce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004950
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1444
Systémové číslo: P15V00001443
Evidenční číslo zadavatele: 099/2012/176
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60026633
Počátek běhu lhůt: 26.06.2012
Nabídku podat do: 03.07.2012 09:00
Otevírání obálek: 03.07.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Administrace VZ na stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Mandátní smlouva uzavřená dle ustanovení § 566 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předopisů (dále jen "obchodní zákoník") k Rámcové smlouvě uzavřené dne 29.7.2009 mezi sdružením GORRE a Českou republikou - Ministerstvem zemědělství, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1.3.2010 a dodatku č. 2 ze dne 5.6.2012, kterým Lesy České republiky, s.p. přistoupil jako mandant k této Rámcové smlouvě (dále jen "Rámcová mandátní smlouva") v souladu s ustanovením Rámcové mandátní smlouvy (dále jen "Mandátní smlouva").Doplňující informace ke zveřejnění:
Uchazeči ROPRO a.s., GORDION, s.r.o., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Eurotender s.r.o. podali společnou nabídku pod názvem Sdružení GORRE s nabídkovou cenou 15 mil. Kč bez DPH.

Místo plnění: Ředitelství LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor zadávání veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ř LČR

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky