Veřejná zakázka: Ždírnický potok, ř.km 11,051 - 14,584

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 14440
Systémové číslo: P20V00001096
Evidenční číslo zadavatele: S956/2020/012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.05.2020
Nabídku podat do: 21.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ždírnický potok, ř.km 11,051 - 14,584
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu na služby související se stavebními pracemi je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit opatření stanovená ve Studii odtokových poměrů, kterou zadalo Povodí Ohře s.p. pro protipovodňovou ochranu obce Žandov. Předmětem opatření bude stanovení vhodných profilů s možností výstavby retenčních přehrážek pro zachycení splavenin nad intravilánem obce Žandov.
Místo plnění: k.ú. Žandov u Chlumce, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 379 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST PO, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy