Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 13 - výroba dříví harvestorovou technologií na LZ Kladská, Polesí Broumov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14451
Systémové číslo: P20V00001107
Evidenční číslo zadavatele: 9/2020/024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-035921
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 13. 113 Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Kladská
Datum zahájení: 12.05.2020
Nabídku podat do: 25.05.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 13 - výroba dříví harvestorovou technologií na LZ Kladská, Polesí Broumov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem smlouvy jsou provádění těžby, manipulace a přibližování dříví harvestorovým uzlem zahrnující především následující činnosti:
- těžba dříví včetně druhování a manipulace harvestorem (případně odkornění),
- vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM vyvážecí soupravou, roztřídění dle výrobních sortimentů a ukládání dříví do skládek,
- rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
(dále též souhrnně jako „těžební činnosti“)
a dále činnosti s těmito související (např. ukládání klestu, asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví, provedení potěžebních úprav apod.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 566 810 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky