Veřejná zakázka: Sdružená zakázka-oprava LC na LS Kácov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004980
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1450
Systémové číslo: P15V00001449
Evidenční číslo zadavatele: S921/2012/183
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.09.2012
Nabídku podat do: 08.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 08.10.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka-oprava LC na LS Kácov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o soubor LC na 8 revírech LS Kácov. Opravy spočívají v pomístné úpravě jak živičných povrchů tak i štěrkových LC.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 775 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků