Veřejná zakázka: PD Hornoveský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14514
Systémové číslo: P20V00001171
Evidenční číslo zadavatele: S957/2020/048
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.05.2020
Nabídku podat do: 02.06.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Hornoveský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vyhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen DÚR, DSP, DPS). Předmětem veřejné zakázky bude oprava, investice a rekonstrukce stavby hrazení bystřin v k.ú. Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku na vodním toku „Hornoveský potok (od Horní Vsi)“ (ČHP: 4-13-01-0270, IDVT: 10204114), v intravilánu města Fryšták. Cílem stavební akce je oprava a rekonstrukce existující stavby v majetku Lesů České republiky, s.p. Dále odtěžení sedimentů a odstranění náletových dřevin, kdy dojde k obnovení kapacity průtočného profilu koryta toku v intravilánu města Fryšták, kde dochází k jejich ukládání a tím snižování průtočné kapacity koryta. Dále posouzení možnosti vybudovaní podélné úpravy investičního charakteru, kterou se zmírní opětovné zanášení upraveného koryta sedimenty.
Místo plnění: k. ú. Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 486 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s. p. - správa toků, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky