Veřejná zakázka: Revitalizace PBP Bynoveckého potoka - I.etapa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004986
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1454
Systémové číslo: P15V00001453
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/098
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 232791
Počátek běhu lhůt: 26.03.2013
Nabídku podat do: 19.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 19.04.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace PBP Bynoveckého potoka - I.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je revitalizace PBP Bynoveckého potoka. V rámci realizace díla bude provedena revitalizace zahloubeného kanalizovaného úseku toku a vytvoření nového koryta toku, rekonstrukce rybníka , průtokové hrazení s mokřadema rekonstrukce stávajícího suchého poldru na tůň s přetékanou hrází.
Místo plnění: k.ú. Nová Oleška

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 918 750 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky