Veřejná zakázka: Přílepský potok přehrážky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004990
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1455
Systémové číslo: P15V00001454
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/236
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2012
Nabídku podat do: 15.11.2012 08:30
Otevírání obálek: 15.11.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přílepský potok přehrážky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Horní dvě přehrážky - jejich sedimentační zcela zaplněné prostory budou vyčištěny od sedimentů. Přehrážka č.2 - bude provedeno odstranění sedimentů z retenčního prostoru přehrážky. Čištěný profil bude respektovat stávající vodorys a bude plynule přecházet do navazující trasy neupraveného toku - jeho dna. Přehrážka č. 3 - bude provedeno odstranění sedimentů z retenčního prostoru přehrážky. Současně budou u obou přehrážek odstraněny vývraty a křoviny z profilu toku.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Přílepský potok přehrážky“, vypracované Ing. Stanislavem Novákem, Nepomucká 2, 326 00 Plzeň.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 936 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky