Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 63 výroba dříví na OM kombinací technologií na LS Děčín revír Srbská Kamenice 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 14596
Systémové číslo: P20V00001253
Evidenční číslo zadavatele: 936/2020/061
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 63. 507 Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Liberec
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 12.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 63 výroba dříví na OM kombinací technologií na LS Děčín revír Srbská Kamenice 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této kategorie DNS je provádění těžebních činností kombinací harvestorových technologií a komplexní četou.
Výroba dříví komplexní četou s druhováním a příjmem dříví v hráních na OM, s úklidem klestu dle rozsahu zadaného revírníkem v zadávacích listech.
Zadavatel požaduje výrobu sortimentů SM 11,8m bude měřeno kusově se středovým průměrem. Těžba jehličnatého dříví musí být provedena tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 12 cm na čepu, u souší silnější než 15 cm na čepu (bude upřesněno v zadávacím listu). Ostatní dříví musí být odvětveno a zkráceno na sekce kratší než 2 m, nebude předmětem příjmu. Zadavatel požaduje zařezávání kořenových náběhů.
Pro výrobu dříví harvestorovou technologií platí předchozí pokyny. Navíc je u těžby harvestorem, u hmoty do 12cm (mimo souše) požadováno provedení částečného odkornění provedené opakovaným projetím části kmene kácecí hlavicí. Požadovaná část kmene (špička) bude minimálně 3x protažena HV hlavicí tak, aby došlo k narušení kůry alespoň na 75% povrchu. Bude-li to nutné (např. v porostech s přirozenou obnovou), může zadavatel požadovat směrové předkácení pomocí JMP.
V zakázce je požadován i úklid klestu, dočištění ploch a případná úprava pracoviště a cest

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 324 250 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy