Veřejná zakázka: Rakovský potok ř.km 0,800-1,100

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14599
Systémové číslo: P20V00001256
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-018943
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rakovský potok ř.km 0,800-1,100
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího, z části rozpadlého podélného opevnění toku Rakovský potok (IDVT: 10250557, ČHP: 1-10-05-0550) v ř. km 0,800-1,100 tvořeného melioračními deskami, kamennou kynetou s poškozenými skluzy a stupněm včetně rekonstrukce opěrných zdí. Zajištění toku bude novým opevněním z kamenné rovnaniny. Účelem je zajistit funkčnost vodního díla jako celku tak, aby byly zajištěny odtokové poměry na stoletou vodu a potok byl řešen přírodě blízkému stavu s použitím pouze kamenných prvků.
Předmětem stavby jsou objekty:
• SO 01 stupeň s vývarem – předmětem tohoto objektu je kompletní rekonstrukce stupně, vývařiště, opěrných oboustranných zdí a otevřené části před vtokem do zakryté části toku.
• SO 02 kamenné skluzy – v zájmovém území jsou dále zřízeny 3 skluzy, pro vyrovnání nivelety dna toku. Veškerá opevnění budou odstraněna, současné poškozené skluzy budou rozebrány a odstraněny a budou nahrazeny kamennými skluzy z kamenné rovnaniny součástí budou i nové celobetonové prahy ve dně a bocích na začátku a v konci skluzu.
• SO 3 podélná úprava koryta toku – v korytě toku bude provedena kamenná rovnanina ve svazích s patkou z rovnaniny a kamennou rovnaninou ve dně včetně vystupujících kamenů charakteru vložených balvanů do rovnaniny na štět ložených balvanů s kamennými dnovými zdrsněnými stabilizačními skluzy v původních místech.
• SO 4 kácení zeleně – převážně se jedná o kácení na levém břehu toku. jedná se o stromy a keře z náletu, vyrůstající v místech těsně nad dlažbou zpevňující břehy a o vybrané stromy v místech, kde dojde k přejezdu k břehu.
• SO 4a náhradní výsadba – náhrada za pokácené stromy dle PD výsadba šesti kusů lip stříbrných.

Místo plnění: k.ú. Rokycany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 921 824 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rokycany

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky