Veřejná zakázka: Oprava LC Pod Zlým kopcem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005033
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1460
Systémové číslo: P15V00001459
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/341
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.09.2012
Nabídku podat do: 08.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 08.10.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Pod Zlým kopcem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění náletových porostů a travin, stržení krajnic, překrytí obnažených trud SDN 1000 geotextílií, přesypání kamenivem, následné přesypání komunikace drceným kamenivem a štěrkodrtí se zhutněním.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 980 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky