Veřejná zakázka: Černý potok I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14600
Systémové číslo: P20V00001257
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-018942
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Černý potok I.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční stavební práce charakteru úprav vodních toků (protipovodňová opatření). Cílem těchto opatření je obnovení stability koryta vodního toku a protipovodňové ochrany dětského sanatoria. Bude provedena rekonstrukce břehových zdí a příčných objektů stabilizujících dno vodního toku. Rekonstrukce zahrnuje vybourání starého zdiva z LK na MC a nahrazení novými rozdílnými konstrukcemi – zdí z betonu a kamenným obkladem a rovnaninou z LK uloženou do betonu. Dále bude provedeno rozčlenění koryta a vytvoření krajinářského prvku v přilehlém parku. Součástí zakázky bude také vyvolaná přeložka vodovodu a plynovodu. Podrobný popis technického řešení je v projektové dokumentaci stavby.
Místo plnění: IDVT 10104949, k. ú. Zlaté Hory, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 963 649 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky