Veřejná zakázka: Kobylí potok v km 0,000 – 9,370

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14601
Systémové číslo: P20V00001258
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-018943
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kobylí potok v km 0,000 – 9,370
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na vodohospodářské stavební práce charakteru investic i neinvestic. Stavba bude spočívat v opravě a rekonstrukci podélného opevnění (zejména zdí a kamenné rovnaniny) a příčných objektů (prahů, kamenných pasů, skluzů) Kobylího potoka, jež jsou v různém stavu poškození, spolu se zajištěním směrové a výškové stabilizace toku s odstraněním sedimentů ze dna vodního toku. Práce budou probíhat v úseku vymezeném říčním kilometrem 0,000 až 0,960 (Krásné Loučky), dále v úseku 5,490 až 7,928 (Vraclávek), v úseku 8,778 až 9,222 (Staré Purkartice) a v km 0,000 až 0,308 a 0,000 až 0,054 (Křížová). Stavba je členěna na 6 stavebních objektů. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.
Místo plnění: IDVT 10100730, 10214898, 10217605; k. ú. Krásné Loučky, Hošťálkovy, Vraclávek, Křížová ve Slezsku, Staré Purkartice; okres Bruntál; kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 311 297 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky